سفارش تبلیغ
صبا

آثار سوء مصرف مواد مخدر در کاهش یا افزایش میل جنسی

آثار سوء مصرف مواد مخدر در کاهش یا افزایش میل جنسی

دکتر آذرخش مکری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقاله‌ای پژوهشی آورده است:
دکتر آذرخش مکری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقاله‌ای پژوهشی آورده است: ترکیبات مخدر بیشتر در جهت کاهش میل جنسی و ناتوانی آن عمل می کنند و ترکیبات محرک مانند کوکائین و متامفتامین بالا برنده رفتار جنسی بوده و گاهی منجر به اعمال جنسی اجبارگونه و تکرار شونده می شوند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
مواد مخدر می تواند به اختلال در کارکرد جنسی منجر شود
کاهش یا افزایش میل جنسی، ناتوانی جنسی و انزال زودرس یا دیررس، شایعترین آثار سوء مصرف مواد مخدر است.
به گزارش سرویس پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) علوم پزشکی تهران، دکتر آذرخش مکری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقاله‌ای پژوهشی آورده است: ترکیبات مخدر بیشتر در جهت کاهش میل جنسی و ناتوانی آن عمل می کنند و ترکیبات محرک مانند کوکائین و متامفتامین بالا برنده رفتار جنسی بوده و گاهی منجر به اعمال جنسی اجبارگونه و تکرار شونده می شوند.
عده‌ای از بیماران نیز در ابتدا جهت بهره گیری از برخی عوارض جانبی مواد مخدر ااز جمله تأخیر در انزال و افزایش میل جنسی به استفاده از آنها روی می آورند.
در مراحل پیشرفته تر سوء مصرف مواد مخدر، معمولاً اثر نهایی در جهت کاهش میل و ناتوانی است که گاهی با قطع مواد مخدر و گذشت سالها به راحتی به حالت طبیعی بازنمی گردد.
خاصیت اعتیادآور و باورهای نادرست مردم درباره عوارض جنسی مواد مخدر گاهی به استعمال این مواد دامن زده و منجر به شکل گیری چرخه معیوب از سوء مصرف می شود.
در برخورد با این گونه موارد تلاش برای حذف اثر مواد مخدر و زدودن باورهای نادرست الزامی است، بویژه باور نادرستی که بر نقش اساسی و اسطوره مانند medication drug بر کارکرد جنسی اشاره دارد.
باور قطعی به نقش ترکیبات شیمیایی یکی از مشکلات بیماران وابسته به مواد مخدر است و هنگامی که این مساله به امور جنسی سرایت داده شود منجر به شکل گیری مجموعه غریبی از رفتارها و باورها درباره جنسیت و کارکرد آن می شود.